คำแนะนำ (คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์)
  1. ผู้เข้าร่วมประชุม
  2. วิทยากร
  3. ผู้ดำเนินรายการ (Moderator)
  4. ผู้ประกวดผลงาน
  - ผลงานวิจัย
  - Poster
  - Infographic
  - รางวัลประเภทต่างๆ